Διεκδικούμε πολιτισμικά, εθνογραφικά και ιστορικά το Μοναστήρι, Γευγελή, Στρώμνιτσα, Κρούσοβο, Αχρίδα, Πετρίτσι, Άνω Τσουμαγιά, Ανατολική Ρωμυλία,Kωνσταντινούπολη,Μ.Ασία,Πόντο,Κύπρο,Β.Ήπειρο...

Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Α Ν Ε Σ Τ Η----Α Λ Η Θ Ω Σ Α Ν Ε Σ Τ Η


Δεν υπάρχουν σχόλια: