Διεκδικούμε πολιτισμικά, εθνογραφικά και ιστορικά το Μοναστήρι, Γευγελή, Στρώμνιτσα, Κρούσοβο, Αχρίδα, Πετρίτσι, Άνω Τσουμαγιά, Ανατολική Ρωμυλία,Kωνσταντινούπολη,Μ.Ασία,Πόντο,Κύπρο,Β.Ήπειρο...

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Η συγκριτική εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας με αριθμούς


 Crash test στα ... Όπλα.
 Οι επιπτώσεις μετά το πραξικόπημα και το πογκρόμ στη γείτονα καθώς και από τα Μνημόνια στη χώρα μας.


Σε περίπου έναν μήνα συ­μπληρώνεται ένας χρόνος από την εκδήλωση του αποτυχημένου πραξικοπήματος στην Τουρκία εναντίον του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, στις 15 Ιουλίου 2016. Τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν μετά στον πολιτικό και διπλωματικό τομέα, με τελευταίο σημαντικό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, με το οποίο ο προαναφερθείς κατέστη παντο­δύναμος και κυρίαρχος ηγέτης στη χώρα του ως πολιτικός κομματικός και πολιτειακός παράγοντας ταυτοχρόνως, έχουν σοβαρότατες επιπτώ­σεις και στις Ένοπλες Δυνάμεις της γείτονος, όπως άλλωστε σε όλη τη δημοσία ζωή.


Επιπτώσεις που δεν εστιάζονται τόσο σε δραστική ποσοτική αλλαγή οπλικών συστημάτων, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, όσο στον πολλαπλώς κρίσιμο τομέα του προ­σωπικού των ΕΔ. Αυτό έχει υποστεί αριθμητική μείωση, κυρίως στο σώμα των μόνιμων στελεχών του, εξαιτίας του πρωτοφανούς πογκρόμ εναντίον του λόγω της συμ­μετοχής σημαντικού τμήματός του στο πραξικόπημα, χωρίς εισέτι να έχει αντικατασταθεί, ούτε αριθμητικώς ούτε ισαξίως. Σε αυτόν τον εξαι­ρετικά κρίσιμο τομέα θα πρέπει να προστεθεί και η ταυτόχρονη διεξαγωγή στρατιωτικών/πολεμικων επι­χειρήσεων εναντίον των Κούρδων στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτε­ρικό της χώρας, στις όμορες χώρες, καθώς και στη Συρία.

Η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει το «γνωστό πρόβλημα» της σταδιακής, αλλά σταθερής αριθμητικής μειώσεως του προσωπικού των Ε.Δ., ιδίως διά της απομακρύνσεως από το στράτευμα για διάφορους λόγους (συνταξιοδοτήσεις, παραιτήσεις, μη ανανεώσεις παραμονής τους, μειώσεις εισακτέων στις παραγωγικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ε.Δ. κ.λπ.) εκατοντάδων στελεχών κατ’ έτος, χωρίς να μπο­ρούν να αντικατασταθούν με νέους κατ’ ίσο αριθμό, λόγω των σχετικών απαγορευτικών περί προσλήψεων προβλέψεων των Μνημονίων.Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι λόγω του Μνημονίου δεν έχουν προσληφθεί νέοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) από το 2010 (!) για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών των τρι­ών Κλάδων, με όποια συνέπεια και επίπτωση μπορεί να έχει το γεγονός αυτό στην εύρυθμη λειτουργία τους. Μία άλλη σημαντική και ειδοποι­ός διαφορά μεταξύ των Ε.Δ. των δύο χωρών είναι ότι βασικό πυλώ­να ισχύος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί διαχρονικώς το προσωπικό τους. Η υψηλή ποιότη­τα, ο επαγγελματισμός και το ανεπτυγμένο αίσθημα καθήκοντος που επιδεικνύουν παρέχουν τα εχέγγυα της καλής συλλογικής προσπάθειας που απαιτείται στη λειτουργία και κυρίως στην αποτελεσματικότητα των Ε.Δ., ξεπερνώντας, τις περισ­σότερες τουλάχιστον φορές,
 όποια σοβαρά και υπαρκτά προβλήματα υπάρχουν.
 Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωρίζε­ται σε αυτήν τη σύντομη λόγω χώ­ρου παρουσίαση της σύγκρισης δυ­νάμεων μεταξύ των δύο χωρών ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρω­παϊκή χώρα που αντιμετωπίζει ορα­τή συμβατική στρατιωτική απειλή από γείτονα χώρα, σύμμαχο και δυνητικώς εταίρο στην Ευρωπα­ϊκή Ένωση. Αυτό γιατί οι τουρκι­κές Ε.Δ. και τα Σώματα Ασφαλεί­ας, που, ως γνωστόν, στη γείτονα υπάγονται στο Γενικό Επιτελείο των Ε.Δ. (το αντίστοιχο δικό μας ΓΕΕΘΑ), εξακολουθούν να επιδίδονται σε αναχρονιστικές πρακτικές αμφισβητήσεως της εθνικής μας κυριαρ­χίας μέσω συνεχών παραβιάσεων των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων και του Εναερίου Χώρου.

Οι κρίσιμοι τομείς


Ας δούμε διεξοδικώς τη σύγκριση δυνάμεων Ελλάδος - Τουρκίας σε μερικούς κρίσιμους τομείς:


Ο πληθυσμός των δύο χωρών ανέρχεται για την Ελ­λάδα στα 10.772.967 άτομα, ενώ για την Τουρκία στα 80.694.350, αλλά ηλικιακά είναι πολύ νεότερος του ελλη­νικού. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι για το 2015 οι αμυντι­κές δαπάνες της Ελλάδος ανήλθαν στα 3,6 δισ. δολ. (2,2% ΑΕΠ) και της Τουρκίας στα 18 δισ. δολ. (2,4% ΑΕΠ). Και οι δύο χώρες είναι από τις ελάχιστες -πέντε συνολικώς- χώ­ρες του ΝΑΤΟ που δίδουν άνω του 2% του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες.
Η Τουρκία διαθέτει 510.000 στελέχη στο στράτευμα, έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς στον ευρωπαϊκό χώρο, ενώ η Ελλάδα 133.000. Να σημειώσουμε ότι στο Γενικό Επιτελείο των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΤΕΔ) υπά­γονται οι χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, καθώς και η Στρατοχωροφυλακή, υπεύθυνη για την εσω­τερική ασφάλεια, και η Ακτοφυλακή, οι οποίες δεν εντάσ­σονται στα υπό παρουσίαση στοιχεία.


Στα εν λόγω στοιχεία δεν έχουν συμπεριληφθεί οι αθρόες απομακρύνσεις στελεχών των ΤΕΔ μετά την απόπει­ρα του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016, οι οποίες εκτιμώνται περίπου στις 30.000 στους τρεις Κλάδους των Ε.Δ. και κυρίως στη Στρατοχωροφυλακή, από τις οποίες ο αριθμός των πιλότων μόνο υπερβαίνει τους 500 -γεγο­νός ιδιαίτερα σημαντικό για την εύρυθμη και αποτελεσμα­τική λειτουργία τους. Κάτι που «φαίνεται» και στο Αιγαίο, καθώς αφενός μεν οι Τούρκοι έχουν αλλάξει τακτικές προ­κλήσεων, που πραγματοποιούνται περισσότερο τώρα με πολυκινητήρια και με αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και ηλεκτρονικού πολέμου με πολυμελή πληρώματα ένα­ντι των μονοθέσιων μαχητικών με τα οποία γίνονταν πριν από την απόπειρα πραξικοπήματος, αφετέρου δε έχουν τα­χεία ανέλιξη νέοι πιλότοι και η απειρία τους είναι εμφα­νής, όπως και η νευρικότητά τους.


Του ΛEΩNΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ-lsblav@gmail.com
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-10/06/2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια: