Διεκδικούμε πολιτισμικά, εθνογραφικά και ιστορικά το Μοναστήρι, Γευγελή, Στρώμνιτσα, Κρούσοβο, Αχρίδα, Πετρίτσι, Άνω Τσουμαγιά, Ανατολική Ρωμυλία,Kωνσταντινούπολη,Μ.Ασία,Πόντο,Κύπρο,Β.Ήπειρο...

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Τι πιστεύει η πλειοψηφία των Βουλγάρων για το όνομα των Σκοπίων


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, το 70 τοις εκατό των Βουλγάρων πολιτών έχει ακούσει για τις συνομιλίες που γίνονται για το όνομα μεταξύ των Σκοπίων και της Ελλάδας.

Μόνο το 26% των ερωτηθέντων δεν είχε ακούσει για τις διαπραγματεύσεις αυτές, ενώ το 4% αρνήθηκε να απαντήσει.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι Βούλγαροι δεν εμποδίζουν την αλλαγή του ονόματος της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας».
Ωστόσο, το 54 τοις εκατό πιστεύει ότι το όνομα του κράτους δεν πρέπει να αλλάξει, ενώ το 19% εκτιμά ότι το όνομα πρέπει να αλλάξει.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: