Διεκδικούμε πολιτισμικά, εθνογραφικά και ιστορικά το Μοναστήρι, Γευγελή, Στρώμνιτσα, Κρούσοβο, Αχρίδα, Πετρίτσι, Άνω Τσουμαγιά, Ανατολική Ρωμυλία,Kωνσταντινούπολη,Μ.Ασία,Πόντο,Κύπρο,Β.Ήπειρο...

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΗΓΕ ΧΑΜΕΝΗ; Ε ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ;
                                        ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: