Διεκδικούμε πολιτισμικά, εθνογραφικά και ιστορικά το Μοναστήρι, Γευγελή, Στρώμνιτσα, Κρούσοβο, Αχρίδα, Πετρίτσι, Άνω Τσουμαγιά, Ανατολική Ρωμυλία,Kωνσταντινούπολη,Μ.Ασία,Πόντο,Κύπρο,Β.Ήπειρο...

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΗΓΕ ΧΑΜΕΝΗ; E MAΚΕΔΟΝΕΣ;

                                                              ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΟΓΙΑΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: