Διεκδικούμε πολιτισμικά, εθνογραφικά και ιστορικά το Μοναστήρι, Γευγελή, Στρώμνιτσα, Κρούσοβο, Αχρίδα, Πετρίτσι, Άνω Τσουμαγιά, Ανατολική Ρωμυλία,Kωνσταντινούπολη,Μ.Ασία,Πόντο,Κύπρο,Β.Ήπειρο...

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΗΓΕ ΧΑΜΕΝΗ; Ε ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ;                                            ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΕΡΒΑΣ -ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: