Διεκδικούμε πολιτισμικά, εθνογραφικά και ιστορικά το Μοναστήρι, Γευγελή, Στρώμνιτσα, Κρούσοβο, Αχρίδα, Πετρίτσι, Άνω Τσουμαγιά, Ανατολική Ρωμυλία,Kωνσταντινούπολη,Μ.Ασία,Πόντο,Κύπρο,Β.Ήπειρο...


Α.Η Ένωση στα 100 χρόνια απελευθέρωσης της Μακεδονίας 
και στη γιορτή της σημαίας 27/10/2012.

Β.ΠΑΡΕΛΑΣΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Γ.ΠΑΡΕΛΑΣΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ''ΕΝΟΠΛΩΝ'' ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ


https://www.facebook.com/petegk.salonika/videos/10154697425286191/

Δεν υπάρχουν σχόλια: