Διεκδικούμε πολιτισμικά, εθνογραφικά και ιστορικά το Μοναστήρι, Γευγελή, Στρώμνιτσα, Κρούσοβο, Αχρίδα, Πετρίτσι, Άνω Τσουμαγιά, Ανατολική Ρωμυλία,Kωνσταντινούπολη,Μ.Ασία,Πόντο,Κύπρο,Β.Ήπειρο...

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΗΓΕ ΧΑΜΕΝΗ; Ε ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ;

                                                   

                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ                                         


            Ο ΔΕΥΤΕΡΟΤΟΚΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΝΩΣΕ ΟΛΑ ΤΑ              ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΥΨΕ Η ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: