Διεκδικούμε πολιτισμικά, εθνογραφικά και ιστορικά το Μοναστήρι, Γευγελή, Στρώμνιτσα, Κρούσοβο, Αχρίδα, Πετρίτσι, Άνω Τσουμαγιά, Ανατολική Ρωμυλία,Kωνσταντινούπολη,Μ.Ασία,Πόντο,Κύπρο,Β.Ήπειρο...

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

ΕΛΛΗΝΕΣ: O ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: